Hodnocení předmětu Bilanční výpočty

Sylabus předmětu | Program cvičení | Hodnocení | Aktuální informace | Pracovní materiály | Výsledky testů

V průběhu semestru studenti píší tři testy, každý z nich je hodnocen nejvýše 100 body. Pro získání zápočtu je potřeba získat z každého testu alespoň polovinu max. počtu bodů, tj. 50. Klasifikace se pak řídí celkovým součtem dosažených bodů takto:

270–300 bodů = A (výborně)
240–269 bodů = B (velmi dobře)
210–239 bodů = C (dobře)
180-209 bodů = D (uspokojivě)
150–179 bodů = E (dostatečně)

Během zkouškového období je možné si kterýkoli neúspěšný test opravit, každý test lze opravovat nejvýše dvakrát. Výsledky jednotlivých testů se nepřevádějí do dalšího semestru, tj. pokud student během prvního semestru neobdrží zápočet, musí si předmět zapsat znovu a úspěšně napsat všechny 3 testy (obvykle během 3. semestru).

Pokud má student složenou zkoušku z Chemického inženýrství I, může mu být na jeho žádost místo 3. testu z Bilančních výpočtů uznán ekvivalent výsledku prvního testu z Chemického inženýrství I (týká se zejména studentů, kteří přestupují z jiných studijních oborů).

[poslední aktualizace: 12. září 2014]