Aktuální informace k předmětu Bilanční výpočty

Sylabus předmětu | Program cvičení | Hodnocení | Aktuální informace | Pracovní materiály | Výsledky testů

Zápis zápočtů

Ke dni 30. 1. 2017 byly do SISu zapsány aktuální známky dle dosažených bodových výsledků. Studenti se zápočtem zapsaným v SISu stále mohou využít možnost opravit si výsledek testů (v rámci 2 opravných termínů na každý test), systém jim však nedovolí přihlásit se na opravný termín, jelikož zápočet mají formálně splněn – v takovém případě je potřeba se přihlásit e-mailem svému vyučujícímu nejpozději 24 hodin před konáním opravného testu. Po zapsání známky do indexu již NELZE známku opravit. Zápočty do indexu zapisuje ten vyučující, kterého jste měli na cvičení.

Posuny termínů testů v ZS 2016/17

Vzhledem k odpadajícím cvičením z důvodu státního svátku bude druhý průběžný test psát čtvrteční kroužek v řádném termínu (6. týden), středeční kroužky o týden později (7. týden). Druhý test píší všechny kroužky v 11. týdnu, třetí test dle plánu v posledním (14.) týdnu semestru.

Vyučující předmětu Bilanční výpočty v ZS ak. roku 2016/17

  • Ing. Jiří Lindner, Ph.D., garant předmětu, kontakt tel. 220 443 296, e-mail jiri.lindner@vscht.cz, místnost B145, konzult. hodiny dle dohody.
  • Ing. Lukáš Valenz, Ph.D., kontakt tel. 220 443 299, e-mail lukas.valenz@vscht.cz, místnost BT02a, konzult. hodiny dle dohody.

[poslední aktualizace: 30. ledna 2017]