Aktuální informace k předmětu Bilanční výpočty

Sylabus předmětu | Program cvičení | Hodnocení | Aktuální informace | Pracovní materiály | Výsledky testů

Zápočty v LS 2017/18

V LS se předmět Bilanční výpočty nevyučuje. Pokud někdo nezískal zápočet v ZS a má z děkanátu povoleno absolvování předmětu v LS, mimořádný opravný termín, během něhož je potřeba napsat všechny 3 testy (výsledky jednotlivých testů se do dalšího semestru nepřevádějí), byl vypsán na 23. března od 8:00 v učebně B139. Zájemci se mohou hlásit přes SIS, ev. e-mailem (kontakty viz níže) nejpozději 24 hodin před termínem.

Pravidelná výuka poběží opět v ZS 2018/19.

Zápis zápočtů

Ke dni 7. 2. 2018 budou do SISu zapsány aktuální známky dle dosažených bodových výsledků. Studenti se zápočtem zapsaným v SISu stále mohou využít možnost opravit si výsledek testů (v rámci 2 opravných termínů na každý test), systém jim však nedovolí přihlásit se na opravný termín, jelikož zápočet mají formálně splněn – v takovém případě je potřeba se přihlásit e-mailem svému vyučujícímu nejpozději 24 hodin před konáním opravného testu. Po zapsání známky do indexu již NELZE známku opravit, i když student nevyčerpal všechny opravné termíny.

Opravné testy ve zkoušk. období ZS 2017/18

Opravné termíny na testy jsou zveřejněny v SISu, zápočty zapisuje ten vyučující, kterého jste měli na cvičení. Výsledky opravných testů jsou zveřejňovány pouze zde na webu (tj. nikoli již v SISu).

Posuny termínů testů v ZS 2017/18

Vzhledem k odpadajícímu cvičení z důvodu státního svátku 28. 9. bude čtvrteční kroužek psát první i druhý průběžný test o týden později (7., resp. 11. týden). Středeční kroužky píší testy v řádném termínu (6. a 10. týden). Třetí test dle plánu v posledním (14.) týdnu semestru.

Vyučující předmětu Bilanční výpočty v ZS ak. roku 2017/18

  • Ing. Jiří Lindner, Ph.D., hlavní garant předmětu, kontakt tel. 220 443 296, e-mail jiri.lindner@vscht.cz, místnost B145, konzult. hodiny dle dohody.
  • Ing. Lukáš Valenz, Ph.D., kontakt tel. 220 443 299, e-mail lukas.valenz@vscht.cz, místnost BT02a, konzult. hodiny dle dohody.

[poslední aktualizace: 19. února 2018]