Chemické inženýrství I

| Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky |

Program cvičení na ZS 2018/19, aktualizace 12.9.2018

Obrazové materiály z přednášek

Otázky z CHI