Chemické inženýrství I

| Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky |

Program cvičení na LS 2017/18, aktualizace 13.2.2018

Obrazové materiály z přednášek

Otázky z CHI