Bakalářské studium

Základem výuky chemického inženýrství na VŠCHT Praha je kurz Chemického inženýrství I a II, resp. Chemické inženýrství A a B. Vedle přednášek a cvičení je součástí základního kurzu i Laboratoř z chemického inženýrství, kde se posluchači poprvé seznamují s aparáty poloprovozního měřítka, a Chemicko-inženýrský projekt. Kromě toho ústav zajišťuje výuku předmětu Bilanční výpočty v prvním ročníku, výuku řady volitelných předmětů a nabízí velké množství témat bakalářských prací.

Předměty zajišťované ÚCHI v bakalářském studiu


Bilanční výpočty (N409010)

Sylabus předmětu | Program cvičení | Hodnocení | Aktuální informace | Pracovní materiály | Výsledky testů


Disperzní systémy I (N409071)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Disperzní systémy II (N409072)

Sylabus předmětu


Chemické inženýrství I (N409002 a N409002A)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Přednášky a cvičení | Zkušební otázky | Výsledky testů


Chemické inženýrství II (N409003 a N409003A)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Program cvičení | Pracovní materiály | Zkušební otázky | Výsledky testů


Chemické inženýrství A (N409050)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Program cvičení | Pracovní materiályVýsledky testů


Chemické inženýrství B (N409063)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Program cvičení | Pracovní materiály | Zkušební otázky | Výsledky testů


Chemicko-inženýrský projekt / CHIP (N409004)

Sylabus předmětu | Organizace výuky a hodnocení předmětu | Vzor titulní stránky projektu ( docx | doc)


Chemický průmysl a životní prostředí (N409011)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály (pouze Intranet VŠCHT)


Inovace strukturovaných produktů (N409075)

Sylabus předmětu


Inženýrství biologických procesů (N409012)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů (N409073)

Sylabus předmětu | Návody a rozpisy


Laboratoř z chemického inženýrství (N409013)

Sylabus předmětu | Návody a rozpisy


Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy (N409055)

Sylabus předmětu | Materiály


Potravinářské inženýrství a bioinženýrství (N409001)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Produktové inženýrství I (N409017)

Sylabus předmětu


Seminář nano a mikrotechnologií (N409074)

Sylabus předmětu


Úvod do chemických technologií (N409005)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály | Hodnocení předmětu


 

Pokyny pro vypracování bakalářských prací

Všechny pokyny včetně údajů pro tisk jsou uvedeny na stránkách CIS. Součástí obhajoby bakalářské práce je její prezentace před komisí. Prezentaci si studenti připraví ve formátu PPT, PPTX, PPS nebo PDF, případné jiné formáty předem konzultujte se svým školitelem. Trvání prezentace je 8-10 minut.