Magisterské SZZ červen

Ve dnech 3. a 4. června 2019 proběhnou na ústavu obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství; detailní rozpis zde.

Cvičení CHI v Maple

V letním semestru 2018/19 opět nabízíme volitelně výuku cvičení CHI I v počítačové učebně s možností využití programu Maple a dalších aplikací. Dostupné cvičení CHI I je v Út a Čt od 8:00, ve Čt i od 11:00. Kapacita je omezena počtem počítačů v učebně. Zájemci se mohou hlásit přes SIS či přímo na úvodní hodině.

Den otevřených dveří

Ve dnech 25. a 26. ledna 2019 probíhá na VŠCHT Den otevřených dveří – přijďte se podívat i k nám, náš stánek najdete v budově B vlevo od hlavního vchodu. Těšíme se na vás!

Testy CHI I v Maple

Pro studenty, kteří absolvovali cvičení z CHI I s využitím programu Maple, jsou vypsány termíny souhrnných a zkouškových testů v počítačových učebnách.

Mikro- a nanotechnologie v chemickém inženýrství

Nabízíme nově akreditovaný bakalářský studijní obor zaměřený na mikro- a nanotechnologie. Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci Pro uchazeče.