Nový člen týmu

Po několikaltém působení na Dánské technické univerzitě (DTU) posiluje naše řady Alexandr Zubov; těšíme se na spolupráci!

Informace pro studenty

Rozpisy ke zkouškám z Chemického inženýrství I / II  jsou zveřejňovány na Úřední desce zpravidla den před zkušebním termínem. Výsledky testů (souhrnných i zkouškových) jsou zveřejňovány zde.

SVK 2017 – poděkování

Dne 20. 11. 2017 úspěšně proběhla studentská soutěž SVK. Celkem soutěžilo 57 studentů v 7 sekcích, z toho dvě byly anglické. Děkujeme všem účastníkům a zejména našim sponzorům za účast v odborných komisích a také za velkorysou finanční podporu.

Průtočné baterie

Výsledky výzkumu probíhajícího na našem ústavu se občas dostanou i do mainstreamových médií; tentokráte Hospodářské noviny zmiňují průtočné vanadové baterie, vyvíjené ve skupině prof. Koska.

Noví inženýři

Celkem 22 našich studentů ve dnech 5. a 6. června úspěšně zvládlo státnice i obhajoby, blahopřejeme k získání inženýrského titulu a přejeme mnoho zdaru v další kariéře!

Nahradí česnek antibiotika?

Odpověď se dozvíte v rozhovoru Daniely Drtinové s naším kolegou prof. Františkem Štěpánkem.

Nová kolegyně na ÚCHI

Od 1. dubna se členem našeho týmu stává Viola Tokárová na pozici odborné asistentky; své výzkumné aktivity zahájila budováním nové laboratoře, do pedagogické činnosti se zapojí od září 2017.

Cena Siemens

Prestižní Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci v r. 2016 získal náš absolvent Martin Ullrich (školitel prof. Štěpánek). Srdečně blahopřejeme! Více informací zde.

Profesor Iron Man

Ačkoli někteří vědci prakticky neopouštějí laboratoř, jiní si volný čas najdou a věnují se nejrůznějším aktivitám, někdy i docela extrémním. Kupříkladu náš kolega prof. Štěpánek ke skvělým výsledkům bádání přidává řadu úspěchů v triathlonu – do svého pořadu "Cesty do neznáma" si jej proto pozval horolezec Radek Jaroš.

Nový profesor

Mezi 55 profesory, které prezident republiky jmenoval 2. prosince 2016, je i náš kolega Juraj Kosek. Srdečně blahopřejeme!

Chemický inženýr prezidentem?

Zcela výjimečně aktualita s politickým zabarvením: předseda AV ČR, bývalý šéf ÚCHP v Suchdole a profesor chemického inženýrství Jiří Drahoš oficiálně připustil možnost kandidatury na post prezidenta ČR. Což je skvělá zpráva, neboť řadě z nás by tím ušetřil mnoho času při vyhodnocování informací o jiných kandidátech:-)

Cena Obnovitelné desetiletí

Náš doktorand Jiří Vrána obdržel Cenu Obnovitelného desetiletí v kategorii Chytrá energie v diplomce. Gratulujeme a držíme palce, ať se práce i nadále daří!

Není diplom jako diplom

Zajímavý rozhovor s prof. Labíkem, který léta působil na naší fakultě a nyní šéfuje Národnímu akreditačnímu úřadudoporučujeme.

Projekt pro Idaho NL

Náš absolvent a doktorand Richard Pokorný ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR získal zajímavý projekt pro Laboratoř anorganických materiálů na VŠCHT, jehož zadavatelem je Idaho National Laboratory z USA. Richardovi gratulujeme a držíme palce!

Gratulace novým inženýrům

Celkem 15 našich kolegů – studentů oboru CHIBI dne 6. 6. 2016 úspěšně absolvovalo obhajoby a státní závěrečnou zkoušku a může se tak ozdobit titulem Ing. Všem gratulujeme a přejeme šťastné vykročení do další životní etapy!

Žebříčky VŠ

Nejrůznější žebříčky vysokých škol se v médiích objevují zejména v době uzávěrky přihlášek – jeden poměrně propracovaný se objevil v časopise Týden a naše fakulta dopadla skvěle!

Zajímavý rozhovor

S naším kolegou prof. Štěpánkem nejen o chemických robotech, spolupráci akademického pracoviště s průmyslem a stále lepších studentech hovořila Eva Hníková. Škoda jen, že paní redaktorka nepostřehla rozdíl mezi "chemikem" a chemickým inženýrem.

Den otevřených dveří

V pátek 22. ledna proběhne na VŠCHT další Den otevřených dveří. Náš ústav bude mít stánek vpravo od hlavního vchodu v budově B a nabídne exkurzi do studentských laboratoří v budově A. Rádi vás uvidíme!

Profesorská přednáška

V pátek 1. října 2015 v zasedací síni FCHI v rámci jmenovacího řízení přednesl před VR fakulty přednášku doc. Kosek, čímž vykročil vstříc hodnosti profesora. Držíme palce!

Noví inženýři

V pondělí 31. srpna se konaly obhajoby a státní závěrečné zkoušky magisterského studijního oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství. Všichni studenti uspěli, blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v další kariéře!

Nový profesor na ÚCHI

Mezi profesory jmenovanými 12. června 2015 je též náš kolega a šéf Michal Přibyl. K dosažení vrcholné akademické hodnosti gratulujeme!

Rozhovor s absolventem

Rozhovor s naším absolventem Michalem Svátkem vyšel v Lidovkách, doporučujeme!

Nový mikroskop

Přístrojové vybavení našich výzkumných laboratoří se aktuálně rozšiřuje o nový top model AFM od spol. Bruker (dříve Veeco). Mikroskop pořídila výzkumná skupina doc. Koska, přejeme mnoho zajímavých výsledků!

Noví kolegové

Od ledna 2015 naše řady rozšířili dr. Miroslav Šoóš a dr. Zdeněk Slouka. První jmenovaný přichází z ETH Zürich (CH), druhý se vrací z PostDoc pobytu na University of Notre Dame (IN, USA). Oběma přejeme mnoho zdaru a věříme, že jejich zkušenosti z prestižních zahraničních institucí přispějí k dalšímu zvýšení vědeckých i pedagogických kompetencí ÚCHI.

SVK 2014 - poděkování

V pátek 22. 11. proběhly na škole Studentské vědecké konference, na našem ústavu prezentovalo celkem 42 studentů v 5 sekcích, to vše za velmi nadstandardní účasti sponzorů a návštěvníků. Blahopřejeme všem zúčastněným!

Alkohol v bludišti

Nestává se často, že by se o výzkumu na našem ústavu zmínil mainstreamový tisk – u projektu týmu Jitky Čejkové se to ale podařilo. Blahopřejeme!

Změna vedení ústavu

Od 1. září 2014 se vedoucím ústavu stává Doc. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. Funkci tajemníka přebírá Ing. Lenka Schreiberová, CSc., na sekretariát vedoucího nastupuje p. Libuše Brumlichová.

Prof. Štěpánek na IDnes.cz

O tom, že česnek je dobrý nejen na topinky a získat grant je vlastně docela jednoduché, čtěte v rozhovoru Josefa Matyáše s naším kolegou Františkem Štěpánkem.

Nová posila ústavu

Na pozici odborného asistenta nastupuje Ing. Jitka Čejková, Ph.D., v letním semestru 2013/14 se bude věnovat výuce předmětů Disperzní systémy I a Laboratoř chemického inženýrství.

Studentská vědecká konference - SVK 2015

Informace k letošní SVK jsou zveřejněny v sekci "Studenti a výzkum" včetně vzoru anotace, která se odevzdává do 6.11.

Náhradní test 2 z Chemického inžnýrství I.

Termín pro náhradní test 2 z Chemického inženýrství bude Středa 13.4.2016 od 18 hodin (předpokládám, že po 18 hodině už nemáte výuku),
v učebně ústavu Chemického inženýrství (místnost B139). V místnosti jsou počítače s programem Maple. Termín je určen POUZE pro studenty,
kteří mají v týdnu, kdy se píše 2 průběžný test, turnusové laboratoře.
Vladislav Nevoral
Na test se nemusíte hlásit, ale je POUZE pro studenty, kterým účast v normalních termínech znemožňují laboratoře.